Deze week: bouw.

Sinds zaterdag 21 april 2018 is ECP te zien in een adviserende rol in RTLZ-programma How it’s Done: het nieuwe televisieprogramma voor ondernemers. Elke aflevering zie je inspirerende ondernemersverhalen over specifieke beroepsgroepen en branches. Trends, ontwikkelingen en issues komen aan bod. ECP geeft elke branche advies omtrent de financiële huishouding en mogelijkheden voor je onderneming.

Ondernemers die werkzaam zijn in de bouwsector vertellen de ins en outs over hun bedrijf. Anno 2018 is bouwen meer dan alleen maar timmeren en zagen.

Trends en ontwikkelingen

In de aflevering wordt besproken dat in de bouw de focus ligt op milieubewust te werk gaan en de wetten en regels waar ondernemers in deze branche zich bij werkzaamheden aan dienen te houden.

Veel van de deelnemende ondernemers geven aan alles in te zetten om de EPC (energieprestatiecoëfficient), de nieuwe maat voor energiezuinigheid in bouwwerken, te behalen. Er wordt bijvoorbeeld al veel gebruik gemaakt van duurzame materialen en energiebesparende middelen. Zo plaatsen de medewerkers van Bouwburo H. Tauber BV en Bouwbedrijf Van de Zande B.V. tegenwoordig vrijwel altijd zonnepanelen op nieuwbouwprojecten. Ondernemers denken goed na over het verbeteren van de privésfeer van bewoners en burgers. Het gaat om kunnen genieten en een thuisgevoel creëren. Zo wordt er bij Benjamins Natuursteen Noordscheschuut altijd doorontwikkeld en gezocht naar innovatieve ideeën waar niet alleen bewoners maar ook iedereen in de buitenwereld van kan genieten. Zo worden er materialen gebruikt met een keurmerk dat alleen aan materialen wordt toegekend die geen verontreinigende ingrediënten in zich hebben en dus het bodemleven niet aantasten.

Duurzaamheid in de bouw mag ook niet vergeten worden. Zo maakt Totech B.V. gebruik van zogenaamde sidepacks die beton waterdicht maken. Door kristalvorming kunnen er geen chemicaliën en water in het beton binnendringen. Sidepacks zijn duurzaam en reduceren bouwschades een daarmee tijd en kosten aanzienlijk.

Om de (in verschillende mate) overlast van bouwwerkzaamheden te beperken, dienen er ook wijzigingen doorgevoerd te worden in deze branche. K_Dekker bouw & infra geeft aan dat veel van de grote machines die ze in hun werk gebruiken aantoonbaar stiller in gebruik zijn en daardoor minder overlast voor omstanders veroorzaken. De nieuw in gebruik genomen machines zijn gedeeltelijk elektrisch aangedreven waarvan een lager brandstofgebruik en geluidsniveau het gevolg zijn. Bij dezelfde onderneming wordt ook over de CO2-Prestatieladder gesproken. Hoe hoger de trede, hoe schoner je te werk gaat. Leuk om te vermelden: ook commercieel geeft dit een voordeel. Hoe hoger de trede, hoe hoger de korting op aanbestedingen.

Issues

Naast krapte op de arbeidsmarkt wat het vinden van goed, geschoold personeel lastig maakt, kan het zoeken naar middelen voor financiële stabiliteit voor ondernemers in de bouw moeilijk zijn. In de bouw zijn (grote) projecten kapitaalintensief. ECP’s Managing Partner Marcel van der Torre geeft aan dat het in de bouw om grote hoeveelheden geld gaat. “Denk aan het bouwen van technische installaties, huizenblokken, bedrijfsloodsen, et cetera. Daarnaast wordt er in de bouw met relatief lage marges gewerkt. Als je het juridisch niet goed hebt afgestemd en je huiswerk van tevoren niet goed hebt gedaan, kun ja al snel met één project al het door het jaar heen verdiende geld, in één klap weer kwijt zijn. De waarde van een contract en daarmee de mogelijke winst of verlies voor de onderneming in de bouw wordt bepaald door datgene wat we met elkaar afgesproken hebben”.

Oplossingen

ECP neemt haar klanten, wanneer gewenst, altijd aan de hand of ondersteunt bij trajecten zoals contractvorming. Doordat we te alle tijde met debiteuren te maken hebben, kunnen we eerder dan anderen zien waar problemen ontstaan. Dat is één van de vele redenen waarom we veel energie besteden aan de relatie met de klant; zeker als het gaat over contractvorming. Om die reden hebben we in-house ook een specifiek bouwteam met juristen gespecialiseerd in de branche.

Marcel van der Torre: “We zijn een actieve financier. Dat betekent dat we, aan de voorkant, naast de klant zitten voor het oplossen van een probleem. 95% van de conflicten die worden uitgevochten gaat over betalingen, ofwel geld. Vooraf je huiswerk doen is daarom ongelofelijk belangrijk. Dus is het belangrijk om te investeren in credit management en het juridisch doorlichten van je contracten om zo met elkaar te investeren in het voorkomen dat er achteraf problemen ontstaan”.

Geschikt voor

Als je kijkt naar de diverse stadia waar een bedrijf in zit, zoals starters: dan is de bank niet thuis. Je hebt vaak nog geen cijfers, alleen een goed verhaal. Op dat moment heb je iemand nodig die kan ondersteunen en je de juiste weg toont en klaarstoomt. Ben je vervolgens een snelle groeier en groei je té snel, dan kan de bank je waarschijnlijk niet bijbenen. De groei van je onderneming gaat op dat moment sneller dan de interne organisatie van de bank jouw financiering kan ophogen. Dat is namelijk meestal gebaseerd op je laatste jaarcijfers. Als je vervolgens kijkt naar bedrijven die gezond zijn en waar het allemaal lekker draait, is het fantastisch om de bank aan je zijde te hebben. Zodra het een heel klein beetje zwaar weer gaat worden en er iets tegen gaat zitten, dan wil de bank z’n paraplu terug. Dus je hebt een financier nodig die mee kan gaan in de pieken en dalen die zo’n onderneming doormaakt.

Zo hoort er in iedere fase van de levenscyclus van een bedrijf een andere financieringsvorm. Wij zijn de spil van de financiering. We beginnen heel vaak met de debiteuren. Of je nou een kleine of grote klant bent, snelle groeier of een startende onderneming; klanten hebben we waarschijnlijk allemaal. Die klanten, daar kunnen we iets mee. Die liquiditeit kunnen we optimaliseren. Als wij dat doen, kan jij doen waar je goed in bent: dat is ondernemen.

Meer weten? Neem contact met ons op via http://bit.ly/2odI7Cg.

De fragmenten direct terugzien?


ECP is tot eind juni 2018 te zien op RTLZ. Kijk de volgende afleveringen van How it’s Done elke zaterdag tussen 17:00 en 17:30 op RTLZ!