“Alles is mogelijk.”

Nadat ik akkoord ben gegaan met het voorstel dat ECP mij heeft gedaan en ik alle gevraagde ondernemingsgegevens bij hen heb aangeleverd, werkt ECP een businesscase voor mij uit.

De voor mij opgestelde businesscase wordt in de vorm van een kredietrapportage ter beoordeling voorgelegd aan de kredietcommissie. Geeft de kredietcommissie ons geen groen licht; ja, dan heb ik een no-go te pakken en kan ik als klant uitgesloten worden.