“Het ons laten weten.”

Op elke factuur die mijn debiteuren ontvangen, staat vermeld dat het openstaande bedrag aan ECP overgemaakt dient te worden. Heeft mijn debiteur het bedrag toch direct aan mij overgemaakt, dan besluit ik in overleg met ECP wat te doen. Zo kan ECP het voldane bedrag bij mijn volgende uitbetaling verrekenen. Wel besef ik dat hier een extra toeslag voor in rekening wordt gebracht.

Natuurlijk kan ik ook het voldane bedrag alsnog vanuit mijn onderneming naar ECP overboeken.