Deze week: transport en logistiek: nationaal en grensoverschrijdend.

Sinds zaterdag 21 april 2018 is ECP te zien in een adviserende rol in RTLZ-programma How it’s Done: het nieuwe televisieprogramma voor ondernemers. Elke aflevering zie je inspirerende ondernemersverhalen over specifieke beroepsgroepen en branches. Trends, ontwikkelingen en issues komen aan bod. ECP geeft elke branche advies omtrent de financiële huishouding en mogelijkheden voor je onderneming.

Hoe wordt het verkeer binnen en buiten een onderneming precies geregeld? Hoe werkt het financieel, hoe innovatief zijn ondernemingen? Ondernemers die actief zijn binnen de sector transport en logistiek vertellen de ins en outs over hun bedrijf.

Trends en ontwikkelingen

In de aflevering komt naar voren dat in de branche transport en logistiek de focus ligt op digitalisering, waardevermeerdering en duurzaamheid. Uiteindelijk moeten investeringen tot lean bedrijfsprocessen en optimale efficiëntie leiden.

Bij Kuehne + Nagel, deelnemer aan de aflevering, wordt aangegeven dat duurzaamheid bij hen hoog in het vaandel staat. Zo worden al veel nieuwe vrachtwagens ingezet die een lagere CO2-uitstoot hebben dan de reguliere vrachtwagens. Daarnaast zijn veel van de daken van de panden bedekt met zonnepanelen. 40% van de van daaruit opgewekte energie wordt in de eigen ruimtes direct gebruikt. Om het werk van de chauffeur onderweg gemakkelijker te maken, zorgt Transics ervoor dat alle benodigde data onderweg digitaal en real-time aanwezig is. De chauffeur kan zijn planning en route inzien, aangegeven hoeveel tijd de verschillende taken hebben gekost en aangeven waar hij die dag is geweest. Digitalisering is voor hen een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering.

Issues

Scania Nederland bedient onder andere transporteurs. Bij Scania is de trend opgemerkt dat transporteurs over veel flexibiliteit willen beschikken en om die reden overcapaciteit in hun wagenpark willen voorkomen. De momenten waarop ze tijdelijk extra capaciteit nodig hebben, wordt er tegenwoordig veelal voor leasing gekozen. Één van de deelnemende transporteurs geeft later in de aflevering aan dat het niet willen van overcapaciteit binnen je onderneming niet alleen betrekking heeft op de hoeveelheid beschikbaar materieel maar ook over het beschikbare personeel. Is het, bijvoorbeeld door seizoensinvloeden, meer of minder lopende opdrachten of andere factoren, drukker of minder druk binnen je onderneming, dan wil je over flexibel personeel kunnen beschikken. Zo is slechts de helft van haar personeel in loondienst en is de andere helft zzp-er die hij kan inzetten wanneer de nood hoog is.

Oplossingen

ECP’s Managing Partner Marcel van der Torre komt vervolgens aan het woord. Hij geeft aan dat je als financier snel moet kunnen meeschakelen met ondernemingen. “Je moet anders gaan kijken naar de risico’s die je loopt. Banken doen dit niet meer zoals vroeger. Banken waren persoonlijk, kende je onderneming en jou als ondernemer. Tegenwoordig kijkt de bank niet meer verder dan cijfers en ratio’s. De bank staat op afstand en kijkt niet meer naar de vent op de tent.”

Marcel geeft aan dat het inschatten van risico’s beter gaat door elkaar te leren kennen en verder te kijken dan naar cijfers alleen. In welke fase je ook als ondernemer zit, je kunt niet voor alles meer terecht bij de bank. “De bank is een anonieme financier geworden.”

ECP kan of de positie van de bank overnemen óf juist met ze samenwerken. Bij het samenwerken blijft de bank voor de goedkope onderstroom (ofwel je basisbehoefte aan kapitaal) zorgen en zorgt ECP voor het flexibele deel van de financiering. “We bewegen met je onderneming mee”.

Om uitgaven en investeringen te kunnen doen wanneer het jou uitkomt, heb je als ondernemer een voorspelbare cashflow nodig. Met het wachten op de betalingen van je debiteuren alleen, ga je in de transportsector niet daar komen waar je naar toe wilt. Binnen Nederland is uit onderzoek gebleken dat de transportsector zich kenmerkt door lange betaaltermijnen en het traagste betaalbedrag (Graydon, 2017).

Ben je als ondernemer in de branche transport en logistiek niet alleen nationaal maar over internationaal actief, dan is het zoeken naar een juiste financieringspartner vaak een moeilijke opgave. ECP’s Managing Partner Marcel van der Torre geeft aan dat banken vaak geen problemen hebben met het financieren van nationale debiteuren maar dat internationale debiteuren veelal worden uitgesloten en door wetgeving niet door banken financierbaar zijn. ECP doet dit anders. Wij nemen jouw risico voor nationale én voor internationale debiteuren geheel van je over.

Meer weten? Neem contact met ons op via http://bit.ly/2odI7Cg.

De fragmenten direct terugzien?

ECP is tot eind juni 2018 te zien op RTLZ. Kijk de volgende afleveringen van How it’s Done elke zaterdag tussen 17:00 en 17:30 op RTLZ!