Deze week: transport & logistiek.

Sinds zaterdag 21 april 2018 is ECP te zien in een adviserende rol in RTLZ-programma How it’s Done: het nieuwe televisieprogramma voor ondernemers. Elke aflevering zie je inspirerende ondernemersverhalen over specifieke beroepsgroepen en branches. Trends, ontwikkelingen en issues komen aan bod. ECP geeft elke branche advies omtrent de financiële huishouding en mogelijkheden voor je onderneming.

De transport- en logistieksector staat centraal. Via welke wegen verhandelen Nederlandse bedrijven op nationaal en internationaal niveau? Hoe houden werkgevers rekening met hun chauffeurs en hoe wordt het werk in deze sector geautomatiseerd? Ondernemers vertellen over de ins en outs van hun bedrijf.

Trends en ontwikkelingen

De veiligheid in de sector transport & logistiek gaat de afgelopen jaren alleen maar vooruit. Deelnemer aan de aflevering, Vervaeke Group, vervoert agressieve en bijtende chemische stoffen sinds de jaren ’60. Om het vervoer van dit type stoffen zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn alle vrachtwagen van binnen met een bepaald type rubberen coating bedekt die resistent tegen de te vervoeren stoffen is. De werking en staat van deze coating van elke vrachtwagen wordt elk jaar grondig gecheckt. Daarnaast wordt het laden en lossen van de stoffen tegenwoordig steeds meer aan de chauffeur overgelaten. Om die reden wordt de chauffeur van een goede opleiding voorzien met betrekking tot het laden en lossen van chemische stoffen, vooral met het oog op veiligheid.

Het nationaal en internationaal vervoeren van goederen wordt gereguleerd en soms ook bemoeilijkt door bepaalde (nationale of Europese) regelgeving. Naast opgelegde eisen, zijn er ook vervoerders die rekening moeten houden met natuurlijke barrières. Deelnemer  Eucon Shipping & Transport Ltd., moet creatief en slim te werk gaan bij het goederenvervoer van en naar de Ierse havens. Zo zijn havens in Ierland niet bereikbaar met zogenaamde deep sea schepen wegens de dieptelimiet. Voor levering naar Ierland en enkele andere Europese havens zetten ze wegens de dieptelimiet dan ook speciale short sea schepen in. De inrichting bij het laden van het schip wordt ook zo efficiënt mogelijk verricht.

Vanuit Reesink Logistics Solutions B.V. wordt verteld dat met nieuwe systemen, zoals Autostore, hun klanten nog maar 25% van de eerst benodigde opslagruimte nodig hebben om minstens hetzelfde en zelfs meer werk te verrichten. Via het systeem zoeken machines in het warehouse geautomatiseerd naar de juiste producten en brengen deze naar de pickers. Werken is op deze manier zeer veilig voor de betrokken personen, aangezien je als mens niet in de buurt van de zelf bewegende machines en  opgestapelde voorraad kunt komen. Daarnaast speelt het algoritme in het systeem automatisch in op de populariteit van producten. Hoe vaker het product in een bepaalde periode wordt verkocht, hoe hoger deze in de ‘stapel’ van goederen komt te liggen. De snelheid van het order picken worden hier sterk mee verhoogd.

Naast het verbeteren van de efficiëntie in de sector zien we ook dat er goed naar trends en de wens van de consument wordt geluisterd. Zo luistert en leeft ABC Logistics zich goed in in de wensen van en trends onder consumenten. Zo zijn ze sterk in niche- en biologische agrarische producten.

Issues

In de aflevering horen we ook een aantal pijnpunten in de sector voorbijkomen. Zo geeft ICT-bedrijf BlueRock Logistics aan dat de vele verschillende transporteurs elk met hun eigen of een van elkaar verschillend IT-systeem werken. Doordat het met elkaar laten praten van twee of meerdere verschillende systemen niet altijd even gemakkelijk is, ontstaan er problemen en zorgt de fragmentatie in systemen voor inefficiëntie in de transport- en logistiek.

Met nieuwe Europese en Nederlandse regelgeving zoals milieuzones, denk aan die in centrum Rotterdam, kunnen veel van de vrachtwagens met oudere motoren in bepaalde zones niet meer terecht. Veel vervoerders hebben hierdoor hun wagenpark moeten vernieuwen om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen en hun klanten te blijven bedienen. NL Truck is innovatief en koopt de veroudere vrachtwagen van vervoerders over. Ze knappen deze vervolgens op trachten de wagen door te verkopen aan andere regio’s die (nationaal en internationaal) vervoeren in gebieden waar de nieuwe regelgeving (nog) niet geldt.

Met het steeds maar drukken worden van de Europese wegen is het belangrijk om efficiënter te vervoeren. Om die reden moet de indeling van goederen in vrachtwagen slimmer worden gedaan. Daarnaast wordt vanuit D.T.C. Surhuisterveen B.V. aangehaald dat er veel groeimogelijkheden voor de sector zijn als transportbedrijven in de toekomst meer de samenwerking opzoeken. Gezamenlijk kunnen ze zo een hoger rendement realiseren.

Oplossingen

Hoe wordt aan betaling voldaan door bedrijven met een variabele afzet? ECP’s Managing Partner Marcel van der Torre: “Bij ECP weten we dat het probleem van lage marges in de sector transport eigenlijk geen problemen oplevert zolang je je liquiditeit maar goed op orde hebt. Afnemers in de markt kunnen we onderscheiden in grofweg twee groepen: wat er in Nederland gebeurt en de exportmarkt. Bij ondernemingen die enkel nationaal transporteren, zien we vaak de wat kleinschalige distributie en daarmee kleinere ondernemingen. Internationaal gezien zien we juist de grotere ondernemingen die automatisch een andere kapitaal- en daarmee een andere financieringsbehoefte hebben.”

In beide gevallen is de grootste kostenpost voor ondernemingen in de sector, de vervoermiddelen: hier wordt door leasemaatschappijen vaak in voorzien. De andere component hierin is dan toch vaak weer de debiteur. Marcel van der Torre: “Als we de waarde van de factuur die je aan je debiteur stuurt, sneller dan de betalingstermijn aan je kunnen toekomen, zet je snel je debiteuren om in geld. Zo kun je als transportonderneming (groot of klein) veel eerder over liquiditeit beschikken.”

Bij ECP denken we samen met jou na over datgene wat er van belang is. Met ons incassobeleid EHBO (Eerste Hulp Bij Overmaken) gaan we met elke debiteur in gesprek. Omdat we zelf met de debiteur in gesprek zijn, beheren we het proces over hoe en wanneer hij gaat betalen. Heel vaak komen we tot het oplossen van het betalingsprobleem van de debiteur. Uiteindelijk is dit ook het probleem van onze klant dat we daarmee oplossen. Oplossingen bedenken waar anderen niet aan hebben gedacht.

Meer weten? Neem contact met ons op via http://bit.ly/2odI7Cg.

Ons fragment in de aflevering direct terugzien?

ECP is tot eind juni 2018 te zien op RTLZ. Kijk de volgende afleveringen van How it’s Done elke zaterdag tussen 17:00 en 17:30 op RTLZ!