“Het kabinet wil een einde maken aan verpandingsverboden”

Ondernemers hebben vaak facturen uitstaan met verschillende betaaltermijnen. Zo kun je bij de ene debiteur standaard een betaaltermijn van 30 aanhouden en een andere debiteur vragen om binnen 14 of juist 60 dagen te betalen. De grote debiteuren zoals gemeenten of andere grotere ondernemingen houden voor hun crediteuren veelal de maximale termijn van 60 dagen.

Probleem

Aan de ene kant top als je als ondernemer de grote debiteuren aan je weet te verbinden. Aan de andere kant: heb je zin, tijd en de ruimte om zo lang op je geld te wachten? Alternatieve financieringsoplossingen, zoals het vooruitbetalingen op basis van je debiteurenportefeuille, kunnen je uit de brand helpen met het niet of minder lang wachten op je geld. Daarmee kun jij als ondernemer weer snel investeren in de groei van jouw onderneming. Door het huidige verpandingsverbod worden ondernemers gehinderd bij het verpanden van hun facturen. Alternatieve financiers in de categorie voorfinanciering, waarbij je als ondernemer je facturen aan de financier verpand, mogen je momenteel, met het voorfinancieren op facturen van bepaalde grote debiteuren, dan ook niet uit de brand helpen.

MKB-ers klagen al jaren over deze verpandingsverboden. Door het huidige verbod is het hen niet toegestaan om uitstaande vorderingen aan bepaalde groepen debiteuren als onderpand in te dienen bij een financier. MKB-ers en kredietverleners worden hiermee flink afgeremd en kan onbedoeld tot liquiditeitsproblemen bij deze ondernemers leiden.

Waarom nu wel?

Gelukkig is in februari 2018 bekend gemaakt dat het kabinet een einde wil maken aan de  verpandingsverboden. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming geeft aan hiermee de kredietverlening aan bedrijven een extra boost te willen geven. Ondernemers en kredietverstrekkers ondervinden last van de verpandingsverboden. Het wegnemen van de huidige belemmeringen geeft meer ruimte voor investeringen, innovatie en groei.

MKB-Nederland geeft aan ‘heel blij te zijn met dit goede, verstandige besluit’. Factoring & Assed Based Financing Association Netherlands (FAAN) toont met onderzoek daarnaast aan dat het opheffen van de verpandingsverboden tot bijna € 1 miljard aan extra ruimte voor MKB-krediet moet leiden. Dekker komt in voorjaar 2018 nog met een wetsvoorstel over de verpandingsverboden.